Referenties bedrijven

De Gelukkige Haard produceert zonne-energie

De Gelukkige Haard produceert groene stroom.

De Gelukkige Haard is een sociale huisvestingsmaatschappij. 

Ze voorziet in sociale koop- en huurwoningen in Oostende en Bredene. 

De maatschappij heeft in het totaal 1726 woningen in verhuur. 

Daarnaast zijn er diverse sociale verkopen gerealiseerd.

In onderaanneming plaatsten we op de hoofdzetel van de sociale woningbouwereniging PV-panelen.

Op het platte dak gebruikten we het Sunbeam Nova montagesysteem om
132 PV panelen van SunLink te plaatsen.

We gebruikten de SunLink 260Wp zonnepanelen die we aansloten op 1 ABB omvormer.

De Gelukkige Haard beschikt nu over een installatie met een vermogen van 34,32 kWp