PV-Cycle verwerkt gratis uw zonnepanelen

 

PV recycleert zonnepanelen 

 

PV cycle

 

Eco Solar Energie verdeelt en monteert uitsluitend zonnepanelen die PV-CYCLE gecertifieerd zijn. 

Dit wil zeggen dat de recyclagepremie éénmalig bij installatie van de panelen wordt betaald en dat er nadien 

geen recyclage kosten meer kunnen aangerekend worden.

 

Eco Solar Energie is een erkend PV CYCLE inzamelpunt. 

We hebben dan ook steeds een recyclage container ter beschikking staan op het bedrijf.

 

 Container voor kapotte zonnepanelen

 

Bij Eco Solar Energie staat duurzaamheid centraal in de bedrijfsvoering. 

Daarom besloten we als één van de eerste in de sector, lid van PV CYCLE te worden. 

Met PV CYCLE bieden we afvalbeheer en naleving van de wettelijke voorschriften. 

We garanderen dat uw panelen worden teruggenomen en op een milieuvriendelijke manier verwerkt worden. 

Deze garantie is verrekend in uw aankoopprijs en kost u niets bij terugname.

 

PV CYCLE is een non-profit vereniging. 

Het organiseert de inzameling en recyclage van 'end-of-life' fotovoltaïsche modules in Europa.

PV CYCLE is onafhankelijk en werkt in opdracht van de verschillende overheden, PV-module fabrikanten en importeurs 

die actief zijn op de Europese markt.

 

Inzamelpunten recyclage zonnepanelen